Skip to content
Hayatın Dansı

Hayatın Dansı

Projektör Ceyda, Manifestör Alok, Jeneratör Artun

Bir anaokulunda dört çocuk, bir Manifestor, Jeneratör, Projektör ve bir Reflektör bir oyun odasına giriyor. Öğretmen karo zeminlerin yeni yıkandığını fark eder, ancak çocukları daha uyaramadan, Manifestor önden fırlar ve kayar, bir masaya çarpar ve her şeyi yere döker. Öğretmen Manifesörü uyarırken, Jeneratör cevap verir ve herşeyi toparlamaya başlar. Öğretmen alaycı bir şekilde duran gözlemci Projektöre döner ve “Yardım etmek ister misin?” diye sorar, Projektör Jeneratör’e herşeyi doğru yere koymadığını işaret ederek yorum yapar. Öğretmenin dikkatini tüm sahneye veren Reflektöre döner ve sorar; “Peki ya sen?” Reflektör ise “Ben yapmadımki ” diye cevaplar.

A kindergarten teacher is entering a playroom followed by four children, a Manifestor, a Generator, a Projector, and a Reflector. The teacher notices that the tile floors have just been washed but before she can turn to warn the children, the Manifestor bursts past her, slips, stumbles against a table and knocks everything off it onto the floor. While the teacher admonishes the Manifestor, the Generator has responded and is busily picking things up. The teacher sarcastically turns to the observing Projector and says, ’Would you like to help?’ The Projector immediately comments on the Generator pointing out that the papers are not going back to the right place. The teacher’s attention has moved to the Reflector taking in the whole scene. ‘And what about you?’ the teacher asks. ‘I didn’t do it.’ replied the Reflector.

RANDEVU AL

Lütfen bilgilerinizin tam ve doğru olduğundan emin olunuz!